Aids Sex Edukáció Szemle
Aids Sex Education Review
 
 15. szám
2013/15           ISSN: 1416-8189
Rovat: HIV/AIDS, STF

A lakosság HIV terjedésével kapcsolatos ismeretei és annak következményei
A population’s knowledge of HIV and its possible consequences
[Letöltés]
Szerző(k): Pongor Vince dr. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
(Kötet: 2013/15)